x

Login


Groningen

>


Herdenkings munten geslagen naar aanleiding van het beleg van de bischoppen van Keulen en Munster Grading Price Pic.
D737 25 Stuiver 1672 pr 420,00
D737 25 Stuiver 1672 zf 280,00
D738 12 1/2 Stuiver 1672 zf+ sold
Groningen Provincie 1581-1795 Grading Price Pic.
D1162 V179.2 1/2 Gouden rijder 1761, geslagen te Harderwijk, mmt Boompje. Klemsporen van hanger. zf 330,00
D1117 V181.1 Florijn van 28 Stuiver 1681, 2 ineengeslagen handen, kleine vrijheidhoed zf+ 640,00
D1117 V181.1 Florijn van 28 Stuiver 1681, 2 ineengeslagen handen, kleine vrijheidhoed fr+ 310,00
V182.4 1 Wapenstuiver 1684 g 10,00
V183.1 1 Stuiver 1765 pr 90,00
PW8003 V183.3 Duit 1682 fr+ 20,00
PW8003 V183.3 Duit 1682 fr+ sold
PW8004 V183.4 Duit 1771, geslagen te Harderwijk, mmt Boompje zf 24,00