x

Login


TongaKM Tonga, Queen Salote, 1918-1967 Grading Price Pic.
4 1 Seniti 1967. Rev.: Giant Tortoise Unc. 3,50
6 5 Seniti 1967. Unc. 4,00
7 10 Seniti 1967. Proof 6,00
9 50 Senti 1967 xf 6,00
11 1 Pa'anga 1967 Unc. 13,00
KM Tonga, Taufa'ahau Tupou IV 1967- Grading Price Pic.
42 1 Seniti 1975. FAO-Issue. Rev.: Pig Unc. 3,00
42 1 Seniti 1975. Rev.: Pig Unc. 1,50
66 1 Seniti 1981. World Food Day Unc. 1,00
28 2 Seniti 1968. Rev.: Giant Tortoise Unc. 4,00
43 2 Senti 1975. FAO-Issue Unc. 1,50
67 2 Seniti 1981. World Food Day Unc. 1,50
67 2 Seniti 1996. World Food Day Unc. 1,50
44 5 Seniti 1975. FAO-issue Unc. 2,00
68 5 Seniti 1981. World Food Day Unc. 1,50
69 10 Seniti 1981. World Food Day Unc. 2,00
69a 10 Seniti 2005, nickel pated steel. World Food Day Unc. 2,00
70 20 Seniti 1981. World Food Day Unc. 2,00
70.1 20 Seniti 2002, nickel pated steel. World Food Day Unc. 2,00
47 50 Seniti 1977. Rev.: Fifty fish swimming in circle xf 5,00
71 50 Seniti 1996. World Food day Unc. 5,00
72 1 Pa'anga 1981. Rev.: Sailboat Unc. 13,00
49 2 Pa'anga 1975. FAO-Issue Unc. 16,00
KM Tonga. Countermarked Commemorative Coinage Grading Price Pic.
34 1 Pa'anga 1968, gold plated copper-nickel
Countermark: Oil rig 1969 OIL SEARCH
Unc. 18,00